Mens en organisatie in beweging!


 

Verbindende Zaken is in 2012 opgericht met als missie mensen en organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling of verandering. Met u gaan wij op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Organisaties ervaren dat het anders kan en vooral anders moet! Veel mensen zijn op zoek naar hoe zij in deze snel veranderende tijden zinvol toegevoegde waarde kunnen leveren. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Er is minder ruimte voor vaste structuren en hiërarchisch leiderschap. Meer en meer gaat het om mensen verbinden, netwerken en samenwerking als sleutels tot succes!

 

Wat is er mooier dan mensen die met plezier en gemotiveerd hun werk doen?! Dat ze trots kunnen zijn op wat zij betekenen en trots zijn op hun organisatie. Een organisatie die haar mensen waardeert voor hun bijdrage en ze voortdurend uitdaagt tot verder groeien en ontwikkelen. Een organisatie die zorgt voor betekenisvol werk, werkt vanuit vertrouwen, gericht is op sterke, duurzame relaties en mensen verantwoordelijkheid durft te geven.

 

Herkent u zich in wat hier geschreven staat en u hebt daarbij ondersteuning nodig? Dan zijn wij graag uw partner. Onze dienstverlening bestaat uit:

  1. ondersteuning bij (complexe) vraagstukken  irt. organisatieontwikkeling of -verandering;
  2. versterken/ontwikkelen (persoonlijk) leiderschap;
  3. (Executive) individuele, team-, en organisatie coaching;
  4. versterken, verbeteren en organiseren van samenwerking.