Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken als management- of directieteam, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen enz. Executive teamcoaching heeft tot doel om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Herhalende patronen kunnen ervoor zorgen dat teams minder effectief worden, onderlinge relaties verstoort raken of de groei van een team stagneert.

 

Door teamcoaching worden teams en de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit. Interactiepatronen en relationele verhoudingen worden zichtbaar gemaakt. Uiteindelijk met als doel om in een omgeving van vertrouwen en veiligheid tot betere (samenwerking)resultaten te komen. Verbindende Zaken beschikt over een breed scala aan interventiemethoden. De interventiekeuze is afhankelijk van de fase van ontwikkeling, waarin het team zich bevindt. Elk team is uniek en vraagt om een maatwerkaanpak. De manier van teamcoaching is systemisch.

 

Verbindende Zaken (René Vollenbroek) is verbonden aan een professioneel netwerk van executive teamcoaches aan de Vrije Universiteit. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden hier gekoppeld aan de vakprofessie van teamcoach. Supervisie en intervisie zijn een vaste component om in de praktijk als teamcoach te kunnen groeien en excelleren.

 

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en wordt niet in rekening gebracht. In goed overleg wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld.