Duurzaam samenwerken

 

Verbindende Zaken heeft een zeer ruime expertise in samenwerkingsvraagstukken, uiteenlopend van samenwerking in teams of afdelingen, tot samenwerkingsverbanden tussen organisaties en bedrijven en in ketens. De praktijk laat zien dat goed samenwerken niet altijd even eenvoudig is. Denk maar aan uiteenlopende belangen, verschillen in ontwikkelingen, de verschillende typen mensen met een diversiteit aan eigenschappen betrokken bij de samenwerking, enz.

 

Toch is samenwerken in deze tijd vaak een noodzaak. Steeds vaker worden organisaties en bedrijven geconfronteerd met vraagstukken die zonder hulp van andere partijen niet meer op te lossen zijn. Wanneer een samenwerking goed verloopt geeft dat zoveel meer kansen en mogelijkheden voor alle partijen. Dat is het mooie aan samenwerken.

 

Verbindende Zaken helpt u graag om een duurzaam samenwerkingsverband tot stand te brengen. Wij hanteren daarvoor een integraal samenwerkingsmodel. Kenmerkend voor de aanpak is dat wij niet gelijk beginnen bij het organiseren en structureren van een samenwerkingsverband, maar juist heel bewust starten aan wat wij de sociale contractfase! noemen. Hierbij gaat het om het formuleren van de gemeenschappelijke ambitie, een inventarisatie van de diverse belangen en het versterken van de relaties. Aspecten als vertrouwen, het delen van autonomie en co-creatie spelen hierbij een voorname rol. De ervaring heeft geleerd dat een goede investering vooraf op deze onderdelen zorgt voor een stevig fundament onder een potentiële duurzame samenwerking. Pas dan gaan wij over tot de formele contractfase, waar het gaat om het organiseren en structureren van de samenwerking, het proces inrichten, tussentijdse doelen formuleren en eventueel de samenwerking (juridisch) laten vastleggen.