Aan ontwikkeling of verandering ligt een menselijk proces ten grondslag. Om blijvende (lees: transformatieve) verandering te bereiken en te behouden moeten organisaties op verschillende niveaus interventies doorvoeren. Verbindende Zaken ondersteunt leiders, door enerzijds te ondersteunen bij de onderbouwing van de rationele kant van de veranderstrategie, door het formuleren van een gemeenschappelijke ambitie of visie en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de menselijke en emotionele aspecten van de verandering. Transformatie begint wanneer medewerkers change agents worden, die anderen motiveren om zich aan te sluiten bij de beweging en de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, doelen, projecten en de organisatie.

 

The best way to predict the future is to create it!