Ketensamenwerking

 

Ketensamenwerking komt vooral voor binnen de overheid. Al decennia lang werken overheidsorganisaties min of meer in ketenverband samen, vaak vanwege wettelijke (kern)taken. Dit geeft ook gelijk het bijzondere karakter van ketensamenwerking weer. Het is veelal geen samenwerking uit 'vrije wil', maar heeft meer een 'gedwongen' karakter. In ketens samenwerken lijkt eenvoudig, maar is juist vaak vrij complex. Er spelen diverse belangen van verschillende stakeholders door elkaar heen, mede veroorzaakt door de politiek-bestuurlijke omgeving. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat een dergelijke samenwerking niet succesvol kan zijn. Het vraagt wel om een gedegen analyse en aanpak.

 

De afgelopen 10 jaren heeft René Vollenbroek zeer ruime ervaring opgedaan in het opzetten van ketensamenwerkingen op het gebied van ICT-programma's en duurzame samenwerkingsverbanden op complexe thema's, met name in de strafrechtketen en de vreemdelingenketen. Hebt u ondersteuning nodig bij het opzetten en duurzaam vormgeven van uw ketensamenwerkingsverband, dan helpen wij u graag verder.